Пружаны ул. Мицкевича, 27 (016 32) 3-41-80, 3-42-95

69813 instagram logo computer royalty free icons free download png hq OK

Lista rodzajów płatnych usług medycznych i innych świadczonych w szpitalu


№ Płatna usługa medyczna
1 Usługi fizjoterapii
2 Diagnostyka manualna i terapia
3 Opieka psychiatryczna
4 Leczenie farmakologiczne
5 Badanie lekarskie o stanie zdrowia obywateli do uzyskania świadectwa zdrowia lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do posiadania broni, zdolności do kierowania pojazdami silnikowymi, pojazdy samobieżne, małe łodzie, jak również inne rodzaje badań lekarskich i oceny przeprowadzonych na wniosek obywateli
6 Diagnostyka laboratoryjna
7 Metody badań radiacyjnych: metody rentgenowskie
8 Funkcjonalne metody badawcze
9 Endoskopowe metody badań
10 Usługi stomatologiczne
11 Uodpornienie pragnienie obywateli przeciwko chorobom zakaźnym, nie ujęte w kalendarzu szczepień profilaktycznych
12 Konsultacje i odbiór specjalistów medycznych
13 Usługi w zakresie położnictwa i ginekologii
14 Obywatele Transport towarzystwie pracownika medycznego na wniosek obywatela, w przypadku braku wskazań medycznych
15 Usługi dermatologiczne
16 Zapewnienie pomocy medycznej ubezpieczonym obywatelom na podstawie dobrowolnych umów ubezpieczenia zdrowotnego
17 Usługi (pokój o najwyższym komforcie)
18 Badanie lekarskie stanu zdrowia obywateli w celu dopuszczenia do pracy (kontrola przed tripem)
19 Zapewnienie opieki szpitalnej obcym obywatelom
20 Sterylizacja instrumentów medycznych
21 Dostawa butów

Советы

Статьи